-Juli 2016- Under sommaren fick jag ihop denna bild.

Modellerat i 3ds Max, rendering VRay sparat som exr och post i PS.