December 2016

Volymstudie, ett jobb för Krook & Tjäder.

Camera_Sketchup004